On-grid (Şebeke Bağlantılı ) Solar Paket Sistemler

On-grid (Şebeke Bağlantılı ) Solar Paket Sistemler

Şebeke bağlantısı olan fotovoltaik sistemler, üretimi paneller tarafından yapılan elektriğin, akülerde stoklanması yerine, üretimin yapıldığı yerde tüketilmesi esasına dayanmaktadır. Mühendislerimiz tarafından projelendirme aşamasında üretilmesi talep edilen ya da ihtiyaç duyulan enerji miktarı belirlenir. Dünyaya ulaşan güneş ışınlarının solar panellere temas etmesi ile DC elektrik enerjisi üretilir. Üretimi yapılan enerji, yüksek çevrim gücü olan, şebekeye bağlanabilen invertörler ile merkezi şehir şebeke sistemine bağlanır. Böylece panellerden üretilen enerji doğrudan şebeke sistemine gönderilir. Alan ve ışınım koşulları uygun olduğu taktirde şebekeye bağlı elektrik üretim sistemi ile istenilen güçte elektrik enerjisi üretimini sağlamak mümkündür.
 
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi kurulumu kolay bir enerji üretim aracı olduğu gibi, uzun ömürlü, işletme maliyeti olmayan, pratik ve seyyar (taşınabilir özellikte) olması gibi nedenlerden dolayı öncelikli tercih sebebi olmaktadır.
 
Sistemin temel ögeleri;
 
• Fotovoltaik Panel
• Invertör
• Çift Yönlü sayaç (Şebeke sayacı) dır.
 
On-Grid (Şebeke bağlantılı) sistemler, yüksek güçte-santral boyutunda kurulabileceği gibi evsel ihtiyaç için daha küçük güçlü kurulumlarda gerçekleştirilebilir. Bu sistemlerde bir konutun elektrik gereksinimi karşılanabilirken, üretilen fazla enerji elektrik şebekesine verilir, yeterli enerjinin üretilmediği durumlarda ise şebekeden enerji alınır. Böyle bir sistemde enerji depolaması yapmaya gerek yoktur, yalnızca üretilen DC elektriğin, AC elektriğe çevrilmesi ve şebeke uyumlu olması yeterlidir.
 
Şebeke bağlantılı sistemlerin avantajları:
 
• Sistemde akü depolama birimleri kullanılmayacağı için depolama için ek bir maliyet yer almaz.
• Sisteme yakın yerde tüketim olacağı ve depolama olmadığı için enerji çevriminin daha az olacaktır. Kayıp minimum miktarda olacaktır.
• Üretilen enerji, şebekeye bağlı olduğu için; üretilen enerji yetmediğinde şebeke devreye girecek ve enerji tam olarak yükü besleyecektir.
• Sistem tasarımı yapılırken, yükün tamamını karşılanması gibi bir zorunluluk olmadığı için istenilen miktara ya da alana göre tasarım yapılabilme esnekliğine sahiptir.
• Alan yeterli olduğu durumda sistem kurulu gücü arttırılabilmektedir.
 
 

 MARKALARIMIZ